Category Archives: Co to jest mobbing

Czym jest zjawisko mobbingu? Błędy popełniane w trakcie tworzenia modeli antymobbingowych.

mobbing

Mobbing to rodzaj przemocy, najczęściej psychicznej, emocjonalnej, socjalnej, ekonomicznej stosowanej przez pracowników instytucji oraz osoby z nią współpracujące – reprezentujące pracodawcę. Mobbingiem jako zjawiskiem przemocy zajmują się specjaliści psychotraumatologii, etologii i badania psychoneurobiologiczne.  Tworząc model antymobbingowy oraz szkolenia w zakresie

mobbing a odpowiedzialność prawna pracodawcy, pracowników i klientów

3427539680_fe8b82eef2_z

  Zajmujemy się wdrażaniem narzędzi przeciwdziałania zjawisku mobbingu od 2008 roku,  w chwili obecnej jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych firm w tym zakresie. Prowadzimy szkolenia pracowników i kadry zarządzającej w formie otwartej i zamkniętej. Wdrażamy pełne modele przeciwdziałania przemocy w oparciu

Przeciwdziałanie zjawisku mobbingu – na co zwracać uwagę przy budowie modelu i doborze szkoleń

3344142642_c4d3bfa042

  Zajmujemy się wdrażaniem narzędzi przeciwdziałania zjawisku mobbingu od 2008 roku, w chwili obecnej jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych firm w tym zakresie. Zjawiskiem mobbingu i redukcji jego następstw nie powinny zajmować się osoby i firmy bez odpowiedniej wiedzy i

Szkolenia dla pracowników (otwarte i zamknięte) – formalne – Przeciwdziałanie zjawisku mobbingu – art 94(3) KP

5664516015_97ee83632c_o

Prowadzimy szkolenia zamknięte i otwarte w zakresie przeciwdziałania mobbingu, dla pracowników, kadry kierowniczej i pracowników działów kadr. Zajmujemy się prowadzeniem szkoleń i wdrażaniem narzędzi przeciwdziałania zjawisku mobbingu od 2008 roku, w chwili obecnej jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych firm w

Metodyka wdrażania modelu profilaktyki mobbingu – szkolenie dla specjalistów działów kadr, HR, biur rachunkowych

5445470766_e55741f4c8_z

Zajmujemy się wdrażaniem narzędzi przeciwdziałania zjawisku mobbingu od 2008 roku, w chwili obecnej jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych firm w tym zakresie.  Zapraszamy na jednodniowe szkolenie prowadzone metodą case study dotyczące metodyki wdrażania modelu przeciwdziałania przemocy, dyskryminacji i molestowania w